TƯ VẤN NỢ- GIÚP DOANH NGHIỆP MUA BÁN CÁC KHOẢN NỢ

Việc tư vấn để doanh nghiệp thực hiện việc mua nợ xấu từ ngân hàng, tìm đối tác mua lại […]

Xem thêm ›
PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI KINH DOANH TRONG PHÁ SẢN

Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi kinh doanh: Sau khi thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết […]

Xem thêm ›
PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI KINH DOANH TRONG PHÁ SẢN

Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi kinh doanh: Sau khi thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết […]

Xem thêm ›
DOANH NGHIỆP NÊN THỰC HIỆN THỦ TỤC XÓA NỢ THUẾ

Thuế là một khoản thu bắt buộc mà các doanh nghiệp phải nộp về cho Nhà nước theo quy định […]

Xem thêm ›
QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÁC ĐỊNH CẤP DOANH NGHIỆP

Theo quy định tại Điều 6 NĐ39/2018 Nghị định Chính Phủ hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và […]

Xem thêm ›