LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

An toàn pháp lý trong hoạt động kinh doanh là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp hiện nay. Trong bối cảnh môi trường pháp lý kinh doanh thay đổi nhanh chóng, liên tục như hiện nay, Luật sư riêng cho doanh nghiệp trở thành một nhu cầu không thể thiếu.

Hiểu được tầm quan trọng và nhu cầu đó, chúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ Luật sư doanh nghiệp với những công việc cụ thể như sau:

Chúng tôi tư vấn thường xuyên hoặc theo vụ việc các lĩnh vực liên quan đến điều hành, hoạt động, kinh doanh của khách hàng, đặc biệt các lĩnh vực: doanh nghiệp, đầu tư, giấy phép, thuế, lao động, hợp đồng…

Hiện tại chúng tôi đang có các gói dịch vụ tư vấn thường xuyên với phạm vi công việc và mức phí như sau:

  • GÓI CƠ BẢN:
MỨC PHÍ NỘI DUNG TƯ VẤN GHI CHÚ
  –        Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

 

–        Rà soát Công văn; Hợp đồng giữa Khách hàng và các Bên liên quan khác theo yêu cầu (tối đa 8h/tháng).

–        Hỗ trợ tìm kiếm các thông tin, văn bản pháp luật theo yêu cầu.

–        Cung cấp biểu mẫu, soạn thảo hồ sơ thay đổi, bổ sung giấy phép của doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

–        Thực hiện sao y, công chứng các tài liệu hành chính của doanh nghiệp tại các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi thành phố Vũng Tàu (tối đa 03 lần/tháng).

 

–        Tư vấn qua điện thoại/email.

 

–        Thời gian tư vấn: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: 8h-11h30 – Chiều: 13h30 – 17h). Phí tư vấn ngoài giờ được thỏa thuận tại thời điểm phát sinh.

–        Phí dịch vụ chưa bao gồm 10% thuế VAT; các loại thuế/phí/lệ phí trả cho các cơ quan để thực hiện công việc.

 

  • GÓI TIÊU CHUẨN:
MỨC PHÍ NỘI DUNG TƯ VẤN GHI CHÚ
  –        Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

 

–        Rà soát Công văn; Hợp đồng giữa Khách hàng và các Bên liên quan khác theo yêu cầu (tối đa 24h/tháng).

–        Hỗ trợ tìm kiếm các thông tin, văn bản pháp luật theo yêu cầu và cập nhật văn bản pháp luật theo lĩnh vực cụ thể hoặc tổng quát.

–        Cung cấp biểu mẫu, soạn thảo hồ sơ thay đổi, bổ sung giấy phép của doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

–        Soạn thảo các văn bản liên quan đến tiến độ góp vốn của cổ đông/thành viên trong doanh nghiệp (như Chứng nhận góp vốn/sở hữu cổ phần) sau khi thành lập hoặc khi có thay đổi về vốn theo yêu cầu.

–        Thực hiện sao y, công chứng các tài liệu hành chính của doanh nghiệp tại các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi thành phố Vũng Tàu (tối đa 6 lần/tháng).

–        Dịch thuật các văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt (tối đa 5h/tháng).

–        Tham gia cuộc họp theo yêu cầu (01 lần/tháng; thời gian tối đa một lần họp 2h/lần họp).

–        Tư vấn qua điện thoại/email.

 

–        Thời gian tư vấn: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: 8h-11h30 – Chiều: 13h30 – 17h). Phí tư vấn ngoài giờ được thỏa thuận tại thời điểm phát sinh.

–        Phí dịch vụ chưa bao gồm 10% thuế VAT; các loại thuế/phí/lệ phí trả cho các cơ quan để thực hiện công việc và chi phí công tác ngoài phạm vi tỉnh BR-VT.

 

  • GÓI NÂNG CAO
MỨC PHÍ NỘI DUNG TƯ VẤN GHI CHÚ
  –        Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của Khách hàng.

 

–        Rà soát Công văn; Hợp đồng giữa Khách hàng và các Bên liên quan khác theo yêu cầu (tối đa 60h/tháng).

–        Hỗ trợ tìm kiếm các thông tin, văn bản pháp luật theo yêu cầu và cập nhật văn bản pháp luật theo lĩnh vực cụ thể hoặc tổng quát.

–        Cung cấp biểu mẫu, soạn thảo hồ sơ thay đổi, bổ sung giấy phép của doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

–        Soạn thảo các văn bản liên quan đến tiến độ góp vốn của cổ đông/thành viên trong doanh nghiệp (như Chứng nhận góp vốn/sở hữu cổ phần) sau khi thành lập hoặc khi có thay đổi về vốn theo yêu cầu.

–        Thực hiện sao y, công chứng các tài liệu hành chính của doanh nghiệp tại các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi thành phố Vũng Tàu (tối đa 8 lần/tháng).

–        Dịch thuật các văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt (tối đa 20h/tháng).

–        Tham gia cuộc họp theo yêu cầu (02 lần/tháng; thời gian tối đa một lần họp 4h/lần họp).

–        Tư vấn qua điện thoại/email.

 

–        Thời gian tư vấn: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: 8h-11h30 – Chiều: 13h30 – 17h). Phí tư vấn ngoài giờ được thỏa thuận tại thời điểm phát sinh.

–        Phí dịch vụ chưa bao gồm 10% thuế VAT; các loại thuế/phí/lệ phí trả cho các cơ quan để thực hiện công việc và chi phí công tác ngoài phạm vi tỉnh BR-VT.

 

Và các gói sản phẩm khác tùy theo nhu cầu thực tế phát sinh của Khách hàng.