Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản; thành lập sàn giao dịch Bất động sản; tư vấn và thực hiện thủ tục xin giao đất; xin cấp phép xây dựng, hoàn công công trình xây dựng; xin cấp chủ quyền nhà đất…