Chúng tôi có thế mạnh trong việc thực hiện các thủ tục giấy phép:

  • Kết hôn nước ngoài.
  • Giấy phép lao động, tạm trú cho người nước ngoài.
  • Giấy phép môi trường; nhà hàng, khách sạn: giấy phép kinh doanh, phòng cháy chữa cháy; an toàn vệ sinh thực phẩm.
  • Và các loại giấy phép khác…