Công ty Luật Đặng Thành (DT LAW) là một tổ chức hành nghề tư vấn Pháp luật. DT LAW được hình thành và hoạt động trên các nguyên tắc nền tảng: trung thực, chính xác, tận tâm và luôn hướng đến việc bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Trên nguyên tắc nền tảng đó, DT LAW là nơi tập hợp những thành viên tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao và bề dày kinh nghiệm (tối thiểu 08 năm) trong các lĩnh vực pháp lý. Ngoài ra, DT LAW còn có sự cộng tác, cố vấn của nhiều chuyên gia pháp luật hiện đang công tác và giảng dạy tại các trường đại học.

Với đội ngũ thành viên có chuyên môn và sự đa dạng trong hành nghề, DT LAW chúng tôi tự tin đem lại cho Quý Khách hàng những sản phẩm dịch vụ pháp lý chất lượng cao trong tất cả các lĩnh vực pháp luật.