Việc tư vấn để doanh nghiệp thực hiện việc mua nợ xấu từ ngân hàng, tìm đối tác mua lại khoản nợ của doanh nghiệp mình đang nợ ngân hàng, chuyển nhượng quyền đòi nợ… các vấn đề liên quan khác là hoạt động rất quan trọng giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Việc mua bán các khoản nợ của doanh nghiệp được điều chỉnh bằng nhiều quy định của pháp luật khác nhau đối với từng loại nợ. Cụ thể: Nghị quyết 03/2018 hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; Nghị định 69/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ…