📌 Được coi là nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng, nếu họ có đủ điều kiện để kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

☑️ Có tổ chức lễ cưới khi về chung sống với nhau;
☑️ Việc họ về chung sống với nhau được gia đình (một bên hoặc cả hai bên) chấp nhận;
☑️ Việc họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến;
☑️ Họ thực sự có chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình.

📌 Thừa kế bao gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

🔸 Với trường hợp thừa kế theo di chúc:

Nếu cá nhân có tài sản chết và để lại di chúc cho người chung sống như vợ chồng với mình được hưởng di sản thì người đó được hưởng phần di sản thừa kế theo di chúc.

🔸 Với trường hợp thừa kế theo pháp luật:

☑️ Nếu cá nhân có tài sản chết và không để lại di chúc cho người chung sống như vợ chồng với mình được hưởng di sản hoặc có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp thì di sản sẽ được tiến hành chia thừa kế theo pháp luật cho những người nằm trong hàng thừa kế theo quy định pháp luật. Người sống chung như vợ chồng với người để lại di sản chỉ có thể được hưởng di sản nếu người đó được pháp luật công nhận là vợ/chồng của người để lại di sản.

❗️ Như vậy, nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì người sống chung như vợ chồng với người để lại di sản có quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật hay không tùy thuộc vào việc họ có được pháp luật công nhận là vợ/chồng của người để lại di sản thừa kế hay không.

1️⃣ Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987:

Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987, mặc dù không thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn nhưng họ vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng kể từ ngày họ bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng. Do đó, họ có quyền được hưởng di sản thừa kế của nhau theo pháp luật hoặc theo di chúc (nếu có di chúc hợp pháp).

2️⃣ Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 trở đi đến trước ngày 01/01/2001:

☑️ Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 trở đi đến trước ngày 01/01/2001 mà có đủ điều kiện kết hôn, nhưng chưa đăng ký kết hôn và đang chung sống với nhau như vợ chồng, thì họ có nghĩa vụ đăng ký kết hôn kể từ ngày 01/01/2001 cho đến ngày 01/01/2003.

☑️ Nếu họ đăng ký kết hôn trong khoảng thời gian kể từ ngày 01/01/2001 cho đến ngày 01/01/2003, thì quan hệ hôn nhân của họ vẫn được pháp luật công nhận là đã xác lập kể từ ngày họ bắt đầu chung sống với nhau như vợ chồng, chứ không phải kể từ ngày đăng ký kết hôn. Họ có quyền được hưởng di sản thừa kế của nhau theo pháp luật hoặc theo di chúc (nếu có di chúc hợp pháp).

☑️ Nếu họ đăng ký kết hôn kể từ sau ngày 01/01/2003 thì quan hệ vợ chồng của họ chỉ được pháp luật công nhận là đã xác lập kể từ ngày họ đăng ký kết hôn. Họ có quyền được hưởng di sản thừa kế của nhau theo pháp luật kể từ ngày đăng ký kết hôn hoặc có quyền được hưởng di sản thừa kế theo di chúc (nếu có di chúc hợp pháp).

☑️ Kể từ sau ngày 01/01/2003 mà họ không đăng ký kết hôn, thì họ không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Do đó, họ không có quyền được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của nhau mà chỉ có thể được hưởng di sản thừa kế theo di chúc (nếu có di chúc hợp pháp).

3️⃣ Nam và nữ sống chung như vợ chồng kể từ ngày 01/01/2001:

Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng kể từ ngày 01/01/2001 trở đi mà không đăng ký kết hôn thì sẽ không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Do đó, họ không có quyền được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của nhau mà chỉ có thể được hưởng di sản thừa kế theo di chúc (nếu có di chúc hợp pháp).

Trân trọng!
——————————-
Công ty Luật Đặng Thành
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà ACB, 111 Hoàng Hoa Thám, phường 2, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 321 685

#DTLAWFIRM #CongtyluatDangThanh #LuatsutpVungTau #LsDangThanhTri #LsDangThanhTai #LsNguyenThiDieuHien #Ykienphaply #trachnhiemphaply #Thuakedisankhisongchungnhuvochong #thuaketheodichuc #Thuaketheophapluat #Quydinhvesongchungnhuvochong #Thuakedisan #Phapluatcongnhansongchungnhuvochong