Về hành vi đọc trộm tin nhắn của người khác

Bí mật đời tư được ghi nhận là một trong những quyền cơ bản của công dân nhưng việc xâm […]

Xem thêm ›
Doanh nghiệp xã hội theo quy định của luật Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2014 không đưa ra định nghĩa về doanh nghiệp xã hội (DNXH) nhưng có các tiêu […]

Xem thêm ›
Chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Căn cứ quy định tại Điều 5 Luật phá sản 2014 thì những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn […]

Xem thêm ›
Các quy định về đình công theo Bộ luật lao động 2012

Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm […]

Xem thêm ›
Quy định sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân tại Việt Nam

Theo điều 24 Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi, bổ sung 2013 thì người cư trú, người không cư trú […]

Xem thêm ›