Doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật
Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh Nghiệp 2014: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Quy định này không chỉ “giảm tải” trách nhiệm lên một người đại diện theo pháp luật mà còn cho phép doanh nghiệp giải quyết được các hạn chế trong giao dịch của doanh nghiệp với người đại diện, giảm thiểu được các khó khăn của doanh nghiệp , tận dụng được mọi cơ hội kinh doanh thông qua các đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật đòi hỏi phải có cơ chế giám sát lẫn nhau giữa những người đại diện này; sự phân định về trách nhiệm liên đới hay riêng lẻ của các đại diện theo pháp luật và phạm vi đại diện của các đại diện theo pháp luật trong việc xác lập giao dịch nhân danh doanh nghiệp. Điều lệ công ty cần quy định chặt chẽ để tránh chồng chéo về thẩm quyền của mỗi người, tạo hiệu quả quản lý trong nội bộ doanh nghiệp.

Một số trường hợp đặt ra trong thực tiễn cần được làm rõ như: Xác định những giao dịch nào đòi hỏi phải được sự chấp thuận của tất cả các đại diện theo pháp luật; Xử lý trong tình huống hợp đồng đã được doanh nghiệp ký kết với đối tác và đang thực hiện nhưng xảy một đại diện theo pháp luật không đồng ý một phần của hợp đồng này…

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty (khoản 6 Điều 13 Luật Doanh Nghiệp 2014).

Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án (khoản 7 Điều 13 Luật Doanh Nghiệp 2014).